ข่าว

มอบโทรโข่งให้แก่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย

ร้านเชียงรายซาวด์เซนเตอร์ทีวี ได้มอบโทรโข่ง เพื่อใช้ในงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าเชียงราย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.- 5 ธ.ค. 2558 ของมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

back